Nagradna igra: Fill out and win! 7 nights stay

Priređivač nagradne igre je Mediteran Kamp d.o.o. Bobovica 8a, Samobor, OIB: 34194329804

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača.

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održat će se 27.12.2019. u prostorijama Priređivača između svih prijava primljenih u sezoni 2019.

Sva izvlačenja nadzirat će tročlana komisija te će se o izvlačenju voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici.

Voditelj obrade osobnih podataka je Mediteran Kamp d.o.o, Bobovica 8a, Samobor, OIB: 34194329804

Rezervirajte odmah